O spolku

Spolek Příroda Sport Kultura Vzdělání byl založen v roce 2011, v čase vzniku dle starého OZ byl založen jako občanské sdružení, registrací u Ministerstva vnitra. Od 1. ledna 2014 je spolek vedený u Městského soudu v Praze. Poslední úprava stanov a statutárního výboru byla realizována v únoru 2017.

Cílem spolku je všestranná aktivní podpora sportu a volnočasových aktivit pro širokou veřejnost, organizace volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi a sportovních akcí pro mládež, pořádání vzdělávacích programů, přednášek a kampaní pro veřejnost, pořádání pobytů v přírodě a ozdravných pobytů a výměnných stáží.

Zajištění rozvoje sportu, kultury a vzdělání nejen pro členskou základnu. Spolek se generačně nevymezuje, tedy podporuje svou činností děti, mládež, dospělé a seniory.

Členská základna spolku se dynamicky rozvíjí a aktivně přistupuje k vedení spolku.

V letech 2012-2014 spolek organizoval přednáškový diskuzní pořad „Pro plnohodnotný život v každém věku“, který byl zaměřen na vzdělávání aktivních senioru a byl realizován s podporou jiných neziskových organizací.

Od roku 2016 pravidelně organizuje ve spolupráci s ČADL (Česká Asociace Dračích Lodí) závody dračích lodí ve Vraném nad Vltavou pod názvem „Dračí Regata Vrané nad Vltavou“. Partnerem závodu je obec Vrané nad Vltavou.

V roce 2020 spolek přednostně podporoval zdraví členů, tedy dle doporučení autorit ČR neorganizoval žádné zahraniční pobyty po datu 1.3.2020.

Pro rok 2021 plánuje další rozvoj členů spolku dle možností zdravotní situace.