Dračí Regata Vrané nad Vltavou

Dračí Regata Vrané nad Vltavou


Historie:
Závod malých dračích lodí ve sprintu na 200m, který se každoročně koná v Klubu Lávka Skochovice na Vranské přehradě od roku 2016.

První myšlenka o pořádání závodu se zrodila na podzim roku 2014 a uvažovalo se o historicky prvním startu dračích lodí ve Vraném nad Vltavou již v roce 2015. Budoucí pořadatel měl za sebou deset let úzké spolupráce s ČADL a bylo velkou výzvou závody dračích lodí pořádat. Když se leta pohybujete v prostředí sportu, kde všichni vše zařizují za vás a vy pouze přispíváte svou činností k dobrému výsledku akce, dostanete pocit potřeby závod zorganizovat celý sám a naopak ostatní pozvat, aby si užili sportovní den bez starostí a povinností pořadatele. Po tomto rozhodnutí bylo potřeba najít vhodné místo, které naštěstí nebylo daleko od domova ve Zvoli. Vranská přehrada a Klub Lávka, to byl tajný tip na bezkonkurenční realizaci projektu dračích lodí ve Vraném nad Vltavou. Po osobní schůzce s majitelem klubu bylo jasno, neb jak se ukázalo i Klubu Lávka Skochovice chyběla podobná sportovně společenská akce, které by oslovila občany z Vraného nad Vltavou a širokého okolí. Slovo dalo slovo a přípravy mohly začít. Posledním důležitým krokem bylo přizvání obce Vrané nad Vltavou k partnerství. Po návštěvě obecního úřadu Vrané nad Vltavou bylo potěšujícím zjištěním, že i obec by takovouto aktivitu v katastru uvítala. Obec souhlasila, ČADL a Klubu Lávka Skochovice poskytly termín akce, vše mohlo v poklidu začít.

Původně se zvažovalo zorganizovat závod klasických dračích lodí, posádka takovéto lodě je dvacet pádlujících plus jedna bubenice a to není sranda složit. Protože se nepodařilo přesvětčit stávající posádky o kráse nového závodu ve Vraném nad Vltavou a nové posádky se nedařilo složit, tak jsme nemohli novou dračí tradici v roce 2015 odstartovat.

Složit posádku na dračí loď není sranda. Pokud se věnujete sportovní činnosti u které si nevystačíte sám (běh, cyklistika, alpské lyžování a…), tak řešíte neustále kompromisy. Na badmington anebo tenis jdete ve dvou anebo ve čtyřech, na fotbálek v pěti anebo v deseti, ale dračí loď potřebujete dvacetičlennou posádku. Takováto skupina je opravdu těžko sehnatelná! Nekonečné a zoufalé snahy kapitánů, kteří mají dva dny před závodem dvacet pět členů posádky, v den soutěže pak pouze patnáct soutěživých kamarádů. Příjdou jen ti co mají srdce, aby neměli výčitky svědomí, protože sliby se mají plnit. Abychom všem kapitánům usnadnili práci s posádkou a konečně taky rozjeli nové závody, rozhodli jsme se pro závod na malých dračích lodích.

Pro rok 2016 přišel organizátor s nápadem na závod malých dračích lodí, což mělo za náledek získání nových nadšenců pro tento sport, kteří by dohromady nedali klasickou posádku o dvaceti lidech, ale deset borců bylo v jejich možnostech realizovatelné, protože se pravidelně schází za účelem jiného sportu, jiné společné aktivity. V sobotu dne 9.července 2016 se konal historicky první závod malých dačích lodí pod názvem:“Závod dračích lodí o putovní pohár obce Vrané nad Vltavou“. Putovní pohár finančně podpořila obec Vrané nad Vltavou a další podporou bylo sestavení dvou posádek. Tato podpora významně podpořila vznik závodu, realizaci prvního ročníku. Prvního ročníku se nakonec zúčastnilo děvět posádek, které v kuloárech dragon boatingu byly neznámé a putovní pohár si odvezla posádka: „Banda Marná Snaha“.

Protože akce nebyla marnou snahou, vydařila se a prostředí závodu zaujalo ČADL, při přípravě na druhý ročník v roce 2017 se otevřela možnost přivítat posádky z Českého poháru dračích lodí, naší nejvyšší domácí soutěže. Ve druhém ročníku, který se konal ve dnech 14-16.července 2017 jsme přivítaly celkem 42 posádek z celé republiky na malých a velkých dračích lodí v kategoriích OPEN, ŽENY a MiXY. Závod kategorie FUN za účasti osumnácti posádek bojujících o pohár obce Vrané nad Vltavou byl do celé regaty vložen. Událost se opět podařila a putovní pohár si odvezla posádka:“Pohodáři“.

Buhužel také vyplavaly na světlo nové pořadatelské problémy, které bylo dobré neodkládat a operativně řešit. Zaprvé: termín závodu v červenci nevyhovoval jiným uživatelům vodní plochy, kterých je ve Vraném opravdu hodně, tak trochu Václavák vodních sportů. Zadruhé: spojení z Českým pohárem Dračích lodí nám postupně měnilo rodinnou pohodu závodu v obrovskou fabriku na sportovní výkony. Kategorie FUN byla sice součástí špičkového setkání domácího dragon boatingu na které jsme se mohli hodně přiučit, ale byl nám striktně určen čas, který byl jen střípkem našich představ o pohodovém setkání sportujícího šťastného obyvatelstva. Za toto poznání, které bylo školou života a pomohlo nás nasměrovalo do budoucna jinam, dnes velice děkujeme!

Současnost:

Ponaučeni z vývoje druhého ročníku jsme počali vyjednávat přeložení závodu na jarní termín. Po delším vyjednávání se nečekaně uvolníl termín 25-26.květen 2018, který plně zapadl do našeho zadání. V tomto termínu byla sice účast posádek Českého poháru nemožná, ale plně vyhovoval pořadatelům a všem uživatelům vodní plochy Vranské přehrady

Do třetího ročníku jsme vstoupili s originálním logem závodu, ustáleným názvem:“Dračí Regata Vrané nad Vltavou“ a rozšířením závodu na dvě kategorie FUN OPEN a FUN ŽENY. Celkem se třetího ročníku zúčastnilo dvacetpět posádek a tento koncept absolutně vyhovoval všem aktérům od závodníků přes pořadatele po další účastníky vodních sportů na Vranské přehradě a tedy bude provozován i v budoucnu. Vítězem putovního poháru se již tradičně / podruhé stala posádka:“Pohodáři“ v Kadaňe.

V listopadu 2018 byl přidělen termín pro čtvrtý ročník závodu na dny 24-25.květen 2019. Závod byl oficiálně vyhlášen na FB dne 7.listopadu 2018 v kategoriích FUN OPEN a ŽENY. V jednání je dětský závod, o který bychom rádi Dračí Regatu Vrané nad Vltavou obohatili. V tomto směru je potřeba hledat nové partnery ze širšího okolí než jen pouze obce. Krom komerčních subjektů se pokusíme oslovit i státní instituce jako Praha Západ anebo Středočeský kraj. Nyní si musíme držet palce.

V horizontu pěti let se od první myšlenky povedlo vybudovat závod s nemalým potenciálem dalšího rozvoje. Rozvoj doufáme bude probíhat v oblasti sportovní části akce, ale i kulturně společenské. Přátelé a kamarádi držte nám palce.

Děkujeme našim partnerům a podporovatelů, kteří v současnosti podporují naše závody.

S nadějí na úspěch a dobrou podzimní náladou

Patneři 2019

ve Zvoli dne 14.11.2018

Tomáš Ivanovič

předseda

PSKV, z.s.