O spolku

Spolek Příroda Sport Kultura Vzdělání byl založen v roce 2011, v čase vzniku dle estarého OZ byl založen jako občanské sdružení, registrací u Ministerstva vnitra. Od 1. ledna 2014 je spolek vedený u Městského soudu v Praze. Poslední úprava stanov a statutárního výboru byla realizována v únoru 2017.

Cílem spolku je všestranná aktivní podpora sportu a volnočasových aktivit pro širokou veřejnost, organizace volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi a sportovních akcí pro mládež, pořádání vzdělávacích programů, přednášek a kampaní pro veřejnost, pořádání pobytů v přírodě a ozdravných pobytů a výměnných stáží.

Zajištění rozvvoje sportu, kultury a vzdělání nejen pro členskou základnu. Spolek se generačně nevymezuje, tedy podporuje svou činností děti, mládež, dospělé a seniory.

Členská základna spolku se dynamicky rozvíjí a aktivně přistupuje k vedení spolku.

V letech 2012-2014 spolek organizoval přednáškový diskuzní pořad „Pro plnohodnotný život v každém věku“, který byl zaměřen na vzdělávání aktivních senioru a byl realizován s podporou jiných neziskových organizací.

Od roku 2016 pravidelně organizuje ve spolupráci s ČADL (Česká Asociace Dračích Lodí) závody dračích lodí ve Vraném nad Vltavou pod názvem „Dračí Regata Vrané nad Vltavou“. Partnerem závodu je obec Vrané nad Vltavou.